Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom konstruktion, ritningsgranskning, modellering & beräkning. Vi åtar oss även att driva kundprojekt eller ingå som en resurs i kundens projektorganisation.

Konstruktion

Mekanisk konstruktion. Inom områdena processanläggningar och specialmaskiner, utför vi allt från problemlösning och utveckling, till upprättande av kompletta underlag för tillverkning.

Modellering

Med Inventor och SolidWorks som designredskap, ger vi dig som kund möjlighet, att redan i utvecklingsfasen få en inblick i hur den färdiga produkten kommer att se ut och fungera.

Beräkning

Till stöd för hållfasthetsberäkningar använder vi SolidWorks Simulation samt StruSofts beräkningsprogram FEM-Design 3D Frame. För flödesberäkningar använder vi SolidWorks Flow Simulation.

Ritningsgranskning

Vi utför kontroller av upprättade ritningsunderlag.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss vid frågor så återkommer vi inom kort.